ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพวาดโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8"

User Rating: / 0
PoorBest 

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก  ได้จัดทำโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพวาดหัวข้อ "We Do Volunteer (ทำให้ด้วยใจ"  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10