ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562  ในการนี้  สพฐ. พิจารณาแล้วเห็นควรประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวโหลดเอกสารได้ที่ http://www.culture.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ

หนังสือนำ ประกาศ แบบเสนอ คำอธิบาย