"ด่วนที่สุด" ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย สพฐ.ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ครูที่สอนในโรงเรียนในสังกัด  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์ www.bic.moe.go.th หัวข้อข่าวทุน และจัดส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 2