การประกวดเรียงความฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้ขยายเวลาปิดรับผลงานการประกวดเรียงความหัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562" โดยแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา และจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

บัดนี้  ได้ขยายเวลาปิดรับงานการประกวดฯ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผลการตัดสินภายใน 22 มีนาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10