ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 18ฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562  สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และเปิดเรียนวันที่ 1 เมษายน 2562  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอโดย : ประชาสัมพันธ์ สพม.10

เอกสารแนบท้าย