การประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ด้านวัคซีนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวัคซีนทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ การพึ่งตนเอง และความมั่นคงด้านสุขภาพสถาบันวัคซีนแห่งชาติ จึงได้จัดการประกวดคลิปวีดีโอในรูปแบบกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 3-5 นาที ภายใต้หัวข้อ "ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง?"  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เสนอโดย : ประชาสัมพันธ์ สพม.10

เอกสารแนบท้าย