แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ PABUK

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย สพฐ.แจ้งว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เรื่อง ให้เผ้าติดตามสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่จะเคลื่อนผ่านแหลมญวนและลงอ่าวไทย  ซึ่งขณะนี้พายุ "ปาบึก" (PABUK) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) แล้ว  ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562  โดยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ คือ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล

ทั้งนี้ สพฐ.มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว  จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด  โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ  หากเกิดสถานการณ์สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร. 02 637 3000, 02 243 0020 ถึง 27 หรือสายด่วน 1784  ทั้งนี้  หากเกิดเหตุอุทกภัยขอให้รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ.ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

เสนอโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

เอกสารแนบ