การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด(Line@)@มหาดไทย

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดตั้งกลุ่ม LINE ทางการผ่านแอปพลิเคช่นไลน์แอด (Line@) ภายใต้ชื่อ "@มหาดไทย" เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนฯ  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลนืแอด รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เสนอโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10