ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยมหาวิทยาล้ยราภัฎนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โดยจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอโดย : ประชาสัมพันธ์ สพม.10