ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน สถาบันนักเรียนท่าโพธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ในวิชาฟิสิกส์ คณิต สถิติ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารทีแนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดแนบท้าย

ข่าวโดย :ประชาสัมพันธ์ สพม.10