ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  ได้กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Face Book) ปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสฝึกฝน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดแนบ

ข่าวโดย :ประชาสัมพันธ์ สพม.10