ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวด คลิปวีดีโอเรื่องสั้น

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดีโอสั้น "การรณรงค์ลดปัญหาการพนันฟุตบอลออนไลน์" เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของอนุคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสาครฯ  โดยให้ส่งผลงานไปที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดแนบ

ข่าวโดย :ประชาสัมพันธ์ สพม.10