ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และช่วยกันเฝ้าระวังการแอบอ้างใช้ชื่อสมาคม

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยจังหวัดเพชรบุรีแจ้งว่า ด้วยมีการแอบอ้างใช้ชื่อสมาคมสื่อมวลชนสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจ้งหวัดเพชรบุรี ในการจำหน่ายบัตรการกุศลให้แก่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน  โดยขอให้ประชาสัมพันธ์และช่วยกันเฝ้าระวังมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

ข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10