ประชาสัมพันธ์งาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ ระดับภูมิภาค"

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ขออความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ ระดับภูมิภาค"  โดย อพวช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเดินทางมาเข้าชมงานตามอัตราที่กำหนด โดยนับจากจำนวนนักเรียนที่มาเข้าชมงานจริง  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ข่าวโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10