ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษาฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กำหนดจัดการประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวขน เห็นคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมของไทยฯ  ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบท้าย