การคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งเวียนการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบท้าย