ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุตามลำพัง

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย ขณะนี้ใกล้เวลาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่เคยดำเนินการตามปกติ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย