โครงการขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรีแบบครบวงจรด้วย QR CODE

User Rating: / 1
PoorBest 

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวและะกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชื่อ "โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีแบบครบวงจรด้วย QR CODE  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้ัอมนี้  ทั้งนี้  สามารถ Scan QR CODE จากเอกสารได้

เอกสารแนบ