ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

User Rating: / 1
PoorBest 

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ได้จัดทำเอกสาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติราชการต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดแนบ