ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวชม ศึกษาดูงานฯ

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา เข้าเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชาวสมุทรสาครโดยเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียดแนบท้าย