ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามแบบสอบถามความคิดเห็นที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ

รายละเอียดแนบท้าย