การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน โดย นายนคร ตังคะพิภพ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีเจ้าหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เข้าร่วมประชุมจำนวน 52 คน เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเดอะ รอยัลไดมอนด์ เพชรบุรี