การดำเนินการสอบสัมภาษณ์และประมวลผลการสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


การดำเนินการสอบสัมภาษณ์และประมวลผลการสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกจำนวน ๒๙ คน จากตำแหน่งที่ต้องการ ๒๒ ตำแหน่ง (จำนวน ๑๔ วิชาเอก) และจะประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔