การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม. ๑๐

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ดำเนินการเป็นประธานการประชุมชี้แจงเจ้าที่ที่ทำหน้าที่กรรมการกำกับห้องสอบแข่งขัน กรรมการกลาง รวมถึงกรรมการคณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพม. ๑๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยในการสอบครั้งนี้มีผู้สมัคร ๓๔๕ คน ไม่มีสิทธิ์สอบ ๓ คน ขาดสอบ ๕๕ คน