ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

User Rating: / 0
PoorBest 

นางวราภรณ์   สีหนาท ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสำราญ ชวนวัน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 และได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ด้าน คือ 1. เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3.ด้านคุณภาพครู  4 คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่(โรงเรียนมาตรฐานสากล) 5 คุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมชมความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554  โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และศึกษานิเทศก์ สพม.10 .ให้การต้อนรับ