สอบ LAS นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

User Rating: / 26
PoorBest 

                                                         

      ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดจำนวน ๖๐ โรงเรียน ของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สอบพร้อมกันในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔