ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.๑๐

User Rating: / 2
PoorBest 
นายสม ยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ พร้อมด้วย นายวิเชียร  ชมภูผล และว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด จำนวน ๖๐ โรงเรียน ของจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และข้าราชการในสำนักงานเพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของโรงเรียนปกติ และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง รวมถึงประสานงานร่วมกันในการวางแผนพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการทำพันธะสัญญาระหว่างโรงเรียน กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ฯ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔