ประชุมระบบสารบรรณ

User Rating: / 2
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาครได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ระบบงานสารบรรณของ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมตามโครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมปิติพิพัฒนโฆษิต อาคาร ๒ ชั้น ๖ โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ รวมจำนวนผู้เข้าประชุม 150 คน