การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔

User Rating: / 20
PoorBest 

การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ชั้น ๓ โดยมี ว่าที่ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมอาทิเช่น การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน ๓๔ ราย การพิจารณาเกณฑ์ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอนและสายบริหารการศึกษา การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖ ราย การขอใช้ตำแหน่งที่ว่างเพื่อเรียกบรรจุจากผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ของเขต หรือต่างเขตพื้นที่ เป็นต้น