การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษาและสายผู้สอน

User Rating: / 12
PoorBest 

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอนและสายบริหารการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยประธานกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา และผู้แทนผู้บริหารรวมจังหวัดละ ๒ คน โดยมี นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานกรรมการ และจะได้นำเสนอเกณฑ์ดังกล่าวให้ อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ต่อไป