โครงการวิจัยรูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยสร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู้เศรษฐกิจ

User Rating: / 1
PoorBest 

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ได้ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการวิจัยรูปแบบการสร้างนักธุรกิจน้อยสร้างทรัพย์สินทางปัญญาสู้เศรษฐกิจ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีครูอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมประชุม โดยมี รองวันเพ็ญ สุจิปุตโต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด และ นายสมชาย  ครึกครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี ให้การต้อนรับ และว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รักษาราชการแทน ผอ.สพม ๑๐ ให้แนวคิดและนโยบายการดำเนินงาน สถานที่ที่ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี