โครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนจัดค่ายวิชาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

User Rating: / 3
PoorBest 


ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๐ บรรยายพิเศษการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สพม.๑๐ให้กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมศูนย์พัฒนาวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๕๐ คน เนื่องในโอกาสประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียน กิจกรรมจัดค่ายวิชาการ ๘ กลุ่มสาระ ในวันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมอาคารสามัญนุสรณ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย  เวลา ๐๙.๐๐ น.