การประชุมให้โรงเรียนเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ โรงแรมรอยัลไดมอล อ.เมือง จ.เพชรบุรี

User Rating: / 4
PoorBest 

19 เมษายน 2554 ผอ.สพม.เขต 10 ผอ.สมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพม.๑๐ ประธานพิธีเปิดการประชุมให้โรงเรียนเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ โรงแรมรอยัลไดมอล อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดโดย : ศูนย์เครือข่าย สมศ. ภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยมีผศ.อักษร  ธัญญะวานิช และคณะ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ นางพิตรชาภรณ์ ชุ่มกมลธนัตย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 10 และ นายเขมณัฏฐ์  จันทร์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เป็นผู้ประสานงาน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  รวม 500 คน  ในสังกัดสพม. เขต 10 (เพชรบุรี) และสังกัดสพป.เพชรบุรี เขต 1