การประชุมผูแทนกลุ่มงานการเงิน ๖ เขต สพป.เพื่อดำเนินการถ่ายโอนการเบิกเงินให้ สพม.๑๐

User Rating: / 8
PoorBest 

นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดจากผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์และเจ้าหน้าที่การเงินจาก จาก สพป. ๖ เขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร เพื่อเตรียมการถ่ายโอนการเบิกเงินเดือนและเงินอื่นๆให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.๑๐ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี