การประชุม อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

User Rating: / 24
PoorBest 

ว่าที่ร้อยโทยุทธ  นุชสวัสดิ์ ประธาน อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑๐ เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านบุคลากรของ สพม.๑๐ อาทิ เช่น การอนุมัติย้ายข้าราชการครูไปต่างเขตพื้นที่ การย้ายข้าราชการครูสายบริหาร การบรรจุครูสาย สควค. การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาการย้ายและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม ๓๘ ค.(๒)เป็นต้น ณ อาคารประชาสัมพันธ์ ชั้น ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.