ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.ที่ว่าง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้)

2. นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน)

3. นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม)

ทั้งนี้  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณา "ด้วยตนเอง" ได้ที่กลุ่มงานบริหารบุคคลข้าราชการพลเรือนสามัญ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. อาคาร สพฐ.ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 21 - 29 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ เว็บไซด์ http://personnel.obec.go.th

เสนอโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

แจ้งโดย: กลุ่มอำนวยการ

ประกาศรับสมัครฯ แบบฟอร์ม ทปษ.