ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกประสบการณ์

User Rating: / 0
PoorBest 

ด้วยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์  ภายใต้หัวข้อ Explore the Experiance of Design Thinking : นวัตกรรมสร้างได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561  ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบท้าย

เสนอโดย: ประชาสัมพันธ์ สพม.10