Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้271
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3175
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14361
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว17095
mod_vvisit_counterเดือนนี้49043
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว77548
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6427667

We have 13
Your IP 3.233.221.149
,
Today: Feb 20, 2020

เอกสาร สพม.10 ช่วงระบบ e-office ขัดข้อง

User Rating: / 3
PoorBest 

@ แบบตอบรับจองที่พักโรงแรม (เอกสารแนบการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน) (๑๔ ก.พ.๕๕)
@ ขอเชิญครูคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมอบหมายให้รับผิดชอบลงทะเบียนเครือข่ายสมาชิกโทรทัศน์ครูประชุม(โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี) (๑๔ ก.พ.๕๕)
@ ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ "ทำความดี ๘๔ โรงเรียน ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน" (๑๓ ก.พ.๕๕)
@ การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
(๑๓ ก.พ.๕๕)
@ ยกเลิกผลการสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๓ ก.พ.๕๕)
@ ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (โรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) (หนังสือนำ /ตารางข้อมูล) (๑๓ ก.พ.๕๕)
@ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (หนังสือนำ เอกสารแนบ) (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนมาก (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ การจัดสรรงบประมาณแปรญัตติ (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ เลื่อนกำหนดการประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยปี ๒๕๕๕ (จังหวัดเพชรบุรี)
(๙ ก.พ.๕๕)
@ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "การเตรียมความพร้อมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ในฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบาย"(๙ ก.พ.๕๕)
@ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การเตรียมความพร้อมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" (๙ ก.พ.๕๕)
@ การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@ การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (๙ ก.พ.๕๕)
@ สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@ โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@
การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (๙ ก.พ.๕๕)
@ การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@ เชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมทองอุไร ๓ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (๙ ก.พ.๕๕)
@ การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (๘ ก.พ.๕๕)
@ การจัดซื้อระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ( ๘ ก.พ.๕๕)