Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2045
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2828
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7210
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว16178
mod_vvisit_counterเดือนนี้40581
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว64732
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6039590

We have 33
Your IP 3.227.235.220
,
Today: Sep 17, 2019

เอกสาร สพม.10 ช่วงระบบ e-office ขัดข้อง

User Rating: / 3
PoorBest 

@ แบบตอบรับจองที่พักโรงแรม (เอกสารแนบการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน) (๑๔ ก.พ.๕๕)
@ ขอเชิญครูคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมอบหมายให้รับผิดชอบลงทะเบียนเครือข่ายสมาชิกโทรทัศน์ครูประชุม(โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี) (๑๔ ก.พ.๕๕)
@ ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการ "ทำความดี ๘๔ โรงเรียน ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน" (๑๓ ก.พ.๕๕)
@ การประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน
(๑๓ ก.พ.๕๕)
@ ยกเลิกผลการสำรวจความต้องการหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๓ ก.พ.๕๕)
@ ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (โรงเรียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) (หนังสือนำ /ตารางข้อมูล) (๑๓ ก.พ.๕๕)
@ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (หนังสือนำ เอกสารแนบ) (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) กรณีสถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนมาก (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ การจัดสรรงบประมาณแปรญัตติ (๑๐ ก.พ.๕๕)
@ เลื่อนกำหนดการประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม อย.น้อยปี ๒๕๕๕ (จังหวัดเพชรบุรี)
(๙ ก.พ.๕๕)
@ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "การเตรียมความพร้อมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ๒๕๕๘ ในฐานะผู้ปฏิบัติตามนโยบาย"(๙ ก.พ.๕๕)
@ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม "การเตรียมความพร้อมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" (๙ ก.พ.๕๕)
@ การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@ การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (๙ ก.พ.๕๕)
@ สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@ โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@
การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) (๙ ก.พ.๕๕)
@ การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๙ ก.พ.๕๕)
@ เชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมทองอุไร ๓ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม (๙ ก.พ.๕๕)
@ การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ (๘ ก.พ.๕๕)
@ การจัดซื้อระบบเครือข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน ( ๘ ก.พ.๕๕)