Get Adobe Flash player

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้239
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1661
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1900
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14312
mod_vvisit_counterเดือนนี้37247
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว62845
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด5764946

We have 21
Your IP 18.212.83.37
,
Today: May 20, 2019

เปิดร่างหลักเกณฑ์..ครูคืนถิ่น

User Rating: / 3
PoorBest 

หมายเหตุ -สำนัก งานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เตรียมเสนอร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบเพื่อใช้พิจารณาการย้ายในโครงการครูคืนถิ่น ขณะนี้ได้เปิดให้ข้าราชการครู ทั่วประเทศยื่นความจำนงขอย้ายตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม โดยในวันที่ 9 ธันวาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล "มติชน" เห็นว่าเป็นประโยชน์ จึงเสนอรายละเอียดดังนี้

"การย้ายตามโครงการครูคืนถิ่น"หมายถึงการย้ายเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือถิ่น ที่อยู่ของตนเอง หรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสหรือกลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่ อยู่ของบิดามารดา หรือบิดา หรือมารดาของตนเอง

คุณสมบัติดังนี้ เป็นข้าราชการครูฯ สายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.ในสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่มิใช่ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือมิใช่ภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรส หรือมิใช่ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดาของตนเองติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หลักเกณฑ์การย้ายพิจารณาจากองค์ประกอบดังนี้

1.ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่มิใช่ภูมิลำเนา

2.ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณวุฒิหรือวิชาเอก ตามที่หน่วยงานการศึกษาต้องการ

3.ความอาวุโสตามหลักราชการ โดยให้คำนึงถึงสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ระยะทางระหว่างสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งอยู่กับสถาน ศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่จะไปดำรงตำแหน่งผลการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย จรรยาบรรณ และเหตุผลความจำเป็น

4.สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากำลังไม่เกินเกณฑ์ หรือไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด

วิธีการยื่นคำร้องให้ยื่นคำร้องตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ถึงสถานศึกษาระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคมและให้สถานศึกษาส่งคำร้องขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ในวันที่ 9 มกราคม 2555 และให้ สพท.นำข้อมูลการขอย้าย พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาดังกล่าว เสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา หากเห็นชอบ ให้ สพท.ส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2555 จากนั้นสพฐ.พิจารณาดำเนินการประมวลผลข้อมูลครูที่ขอย้าย อัตรากำลังของสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษาทั้งต้นทางและปลายทางในภาพรวมของ จังหวัดหรืออำเภอ พร้อมทั้งสังเคราะห์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของจำนวนข้าราชการครูฯที่จะ ได้ย้ายไปตามโครงการครูคืนถิ่นเพื่อนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)

สำหรับส่วนราชการอื่นๆ ให้นำคำร้องขอย้ายพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.แต่งตั้ง หากเห็นชอบ ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอ ศธ.ต่อไป 

ที่มา มติชน ฉบับวันที่ 10 ธ.ค. 2554 (กรอบบ่าย)