Get Adobe Flash player

นางเดือนพฤกษา  เพ็ชรสีเงิน

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8

web link

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1037
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1079
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1037
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9272
mod_vvisit_counterเดือนนี้24643
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว30543
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4901423

We have 28
Your IP 54.146.50.80
,
Today: Nov 19, 2017

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

User Rating: / 7
PoorBest 

 

  • วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล นักเรียนมีคุณภาพการศึกษา 1 ใน 5 ของประเทศ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายให้มีคุณภาพเข้มแข็ง

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยม

สพม.10 ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์  โดยใช้พยัญชนะตัวหน้าของจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  ได้แก่  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  มากำหนดเป็นค่านิยมขององค์กร  คือ  ความเพียรพยายาม  การใช้ปัญญา  ความสามัคคี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เรียกโดยย่อว่า  “