Get Adobe Flash player

นายธนู  นูนน้อย

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นางเดือนพฤกษา  เพ็ชรสีเงิน

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8

web link

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้168
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1137
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1305
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9341
mod_vvisit_counterเดือนนี้28202
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว38927
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด5184985

We have 12
Your IP 54.81.197.24
,
Today: Jun 24, 2018

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

User Rating: / 7
PoorBest 

 

  • วิสัยทัศน์/เป้าหมาย/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล นักเรียนมีคุณภาพการศึกษา 1 ใน 5 ของประเทศ

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล

4. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายให้มีคุณภาพเข้มแข็ง

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยม

สพม.10 ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์  โดยใช้พยัญชนะตัวหน้าของจังหวัดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  ได้แก่  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร  มากำหนดเป็นค่านิยมขององค์กร  คือ  ความเพียรพยายาม  การใช้ปัญญา  ความสามัคคี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เรียกโดยย่อว่า  “