Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายการุณ  ชูช่วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

ประกาศ สพม. เขต 10

g1

แบบทดสอบออนไลน์ สพม.10

g1

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้91
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1568
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้13196
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว20938
mod_vvisit_counterเดือนนี้34134
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว80340
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6901137

We have 15
Your IP 3.235.107.209
,
Today: Aug 13, 2020

“ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง”

User Rating: / 5
PoorBest 

๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การจัดค่ายครั้งนี้กำหนดจัดขึ้น จำนวน ๓ วัน คือในวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วนอุทยานแห่งชาติชะอำ หลักสูตรในการเข้าค่ายจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสำนึก ศรัทธา และเชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพในการแสดงออกของตนเอง และเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด การจัดงานครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท คณะวิทยากรได้แก่ ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารโรงเรียน, ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องในการร่วมสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ในการจัดค่ายครั้งนี้