Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้205
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2208
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6538
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว18075
mod_vvisit_counterเดือนนี้34655
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว69785
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6103449

We have 22
Your IP 3.214.184.196
,
Today: Oct 15, 2019

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครูผู้ช่วย ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

m6

นางวนิดา  เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

con tel 081-378-2118
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m6

นายคำรณ  เกตุย้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


con tel 081-736-9214
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

m2

นายสุเทพ  โตสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 081-840-7417
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m13

นางสาวพิศมัย  บุตรฉ่ำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 087-151-2847
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางบัวจงกล  จันทรสุพิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 085-181-9909
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m9

นางวรรณา  พวงนิล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 081-736-7245
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m15e

างขวัญเกื้อ  แสงแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel 081-194-1204
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

no photo

นายวรากรณ์ นาถมทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)

 

 

no photo

นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

พนักงานพิมพ์ดีด

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

bannerdownload