Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายการุณ  ชูช่วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายเดชา  ปาณะศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

ประกาศ สพม. เขต 10

g1

แบบทดสอบออนไลน์ สพม.10

g1

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้669
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1890
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8491
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11923
mod_vvisit_counterเดือนนี้51006
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว52615
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7234937

We have 37
Your IP 54.85.57.0
,
Today: Jan 28, 2021

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมครูผู้ช่วย ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ (ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562)

การค้นคว้าอิสระผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา รุ่น 14

no photo

นายวรากรณ์ นาถมทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

con tel 032-401-641 ต่อ 107
emailButton

m13

นางสาวพิศมัย  บุตรฉ่ำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 087-151-2847
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางบัวจงกล  จันทรสุพิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 085-181-9909
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m9

นางวรรณา  พวงนิล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 081-736-7245
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m15e

างขวัญเกื้อ  แสงแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

างอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

no photo

ายเทอดศักดิ์  ขาวผ่อง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 107
no photo

นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel 081-194-1204
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

no photo

นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

สิบตำรวจเอกโรมรักษ์  หริ่งระรี่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel032-401-641 ต่อ 107

no photo

นายสขิล  พรวิษณุ

ศึกษานิเทศก์

con tel032-401-641 ต่อ 107

no photo

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)

 

 

no photo

นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

พนักงานพิมพ์ดีด

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

bannerdownload