Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายการุณ  ชูช่วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายเดชา  ปาณะศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

ประกาศ สพม.พบ.

g1

แบบทดสอบออนไลน์ สพม.พบ.

g1

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม.พบ.

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1307
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2539
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10697
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12751
mod_vvisit_counterเดือนนี้8816
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว51015
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7301374

We have 38
Your IP 3.235.108.188
,
Today: Mar 04, 2021

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

แผนผังการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงสร้างงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

ภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง

มาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เบอร์โทร  กลุ่มบริหารงานบุคคล-หน่วยตรวจสอบภายใน  032-400-684

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้อำนวยการกลุ่ม)(ว่าง)

 

 

p6

นางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง

นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

con tel032-400-684

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ว่าง)

 

 

p4

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (ว่าง)

con tel

p6

นางสาวภาณุมาศ ศรีสด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

con tel032-400-684

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ(ว่าง)

 

 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ(ว่าง)

 

 

นางสาวประชุม  ทิมทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

con tel032-400-684

นางลมัย  สืบสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel032-400-684

 

นางสาวอังคณา  คล้อยเต็ม

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

con tel032-400-684

นายกฤตยศ ทองแดง

พนักงานธุรการ

con tel032-400-684

นางสาวปิยวรรณ  กุ้ยอ่อน

พนักงานธุรการ

con tel032-400-684

 

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่างๆ