Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้77
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3107
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้77
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว17113
mod_vvisit_counterเดือนนี้59546
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว79484
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด6360622

We have 38
Your IP 34.229.131.116
,
Today: Jan 25, 2020

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

ภารกิจงานรายบุคคล

ระยะเวลาการให้บริการ

One Stop Service ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ

นางนันทนา ภิรมย์ภู่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางวัลลภา ทองนาค

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางนพมาส  สายน้ำปราณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางพิกุล  แสงน้อย

นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางเจตนิพิฐ  นิมาภาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 087-526-9402
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

จ.ส.อ.ภัทรักษ์  สุขกันตะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 095-776-4139

นางสาวกรรณิกา  อยู่สุข

พนักงานพิมพ์ดีด

(อัตราจ้าง)

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางลัดดา  ศตสังวัตสร์

พนักงานธุรการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายสมัชญ์  ชูจิตต์

ช่างสี

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายยงยุทธ พวงระย้า

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายดาวบดินทร์ กลิ่นอ่อน

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายประมุข นวมพะเนียด

พนักงานบริการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายบุญรัตน์ จะงาม

ยาม

con tel 032-401-641 ต่อ 105

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบบันทึกขอกู้เงิน

ดาวน์โหลด แบบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

Countdown O-NET