Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายการุณ  ชูช่วย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายเดชา  ปาณะศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบุรี

ประกาศ สพม.พบ.

g1

แบบทดสอบออนไลน์ สพม.พบ.

g1

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม.พบ.

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1319
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2539
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้10709
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12751
mod_vvisit_counterเดือนนี้8828
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว51015
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด7301386

We have 41
Your IP 3.235.108.188
,
Today: Mar 04, 2021

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

ภารกิจงานรายบุคคล

ระยะเวลาการให้บริการ

One Stop Service ประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปี 2562

แบบประเมินความพึงพอใจ

นางนันทนา ภิรมย์ภู่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางวัลลภา ทองนาค

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางสาวนพมาส  สายน้ำปราณ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางพิกุล  แสงน้อย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางเจตนิพิฐ  นิมาภาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 087-526-9402
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

จ.ส.อ.ภัทรักษ์  สุขกันตะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 095-776-4139

นางสาวกรรณิกา  อยู่สุข

พนักงานพิมพ์ดีด

(อัตราจ้าง)

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางลัดดา  ศตสังวัตสร์

พนักงานธุรการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายสมัชญ์  ชูจิตต์

ช่างสี

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายยงยุทธ พวงระย้า

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายอมรฤทธิ์ ไก่แก้ว

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายประมุข นวมพะเนียด

พนักงานบริการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายบุญรัตน์ จะงาม

ยาม

con tel 032-401-641 ต่อ 105

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบบันทึกขอกู้เงิน

ดาวน์โหลด แบบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง