Get Adobe Flash player

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้260
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1810
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3928
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว14706
mod_vvisit_counterเดือนนี้34804
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว60596
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด5572097

We have 29
Your IP 18.212.222.217
,
Today: Feb 18, 2019

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
ภารกิจงานรายบุคคล
ระยะเวลาการให้บริการ

 

นางนันทนา ภิรมย์ภู่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางวัลลภา ทองนาค

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ/ชำนาญการ

หรือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง)


นางพิกุล  แสงน้อย

นักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางเจตนิพิฐ  นิมาภาศ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

con tel 087-526-9402
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)

นางกรรณิกา  อยู่สุข

พนักงานพิมพ์ดีด

(อัตราจ้าง)

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นางลัดดา  ศตสังวัตสร์

พนักงานธุรการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายสมัชญ์  ชูจิตต์

ช่างสี

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายยงยุทธ พวงระย้า

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายนาวิน เสลาคุณ

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายประมุข นวมพะเนียด

พนักงานบริการ

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายบุญรัตน์ จะงาม

ยาม

con tel 032-401-641 ต่อ 105

นายดาวบดินทร์ กลิ่นอ่อน

พนักงานขับรถยนต์

con tel 032-401-641 ต่อ 105

bannerdownload

ดาวน์โหลด แบบบันทึกขอกู้เงิน

ดาวน์โหลด แบบการขออนุญาตใช้ห้องประชุม

ดาวน์โหลด ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง