Get Adobe Flash player

ว่าที่ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 13 รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

นายนิกูล  ประทีปพิชัย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g8
g8
g8
g8

BIG DATA สพม. เขต ๑๐

ศึกษาทางไกลสื่อสารสองทาง

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้87
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2009
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4066
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว13263
mod_vvisit_counterเดือนนี้35965
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว68902
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด5970242

We have 28
Your IP 3.226.251.81
,
Today: Aug 19, 2019

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานรายบุคคล

โครงสร้างการบริหารงาน

ภารกิจงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารดาวน์โหลด

จดหมายข่าวเพชรสมุทรคีรีนิวส์

m6

นางวนิดา  เอี่ยมสอาด

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

con tel 081-378-2118
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m6

นายคำรณ  เกตุย้อย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


con tel 081-736-9214
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

m2

นายสุเทพ  โตสุวรรณ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 081-840-7417
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m13

นางสาวพิศมัย  บุตรฉ่ำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 087-151-2847
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

นางบัวจงกล  จันทรสุพิศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 085-181-9909
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m9

นางวรรณา  พวงนิล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 081-736-7245
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

m15e

างขวัญเกื้อ  แสงแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

นางสาวกุศลิน แสงวัชรสุนทร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel 081-194-1204
emailButton This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

no photo

นายวรากรณ์ นาถมทอง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel 032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

no photo

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ว่าง)

 

 

no photo

นางสาวพรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

พนักงานพิมพ์ดีด

con tel032-401-641 ต่อ 107

 

bannerdownload