RIPKing24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016" (ด่วนที่สุด)

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

ด้วย สพฐ. แจ้งว่า ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ภายใต้โครงการ "SUPREME COMPLEX ROBOTICS 2016"  ระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559  รายละเอียดเข้าไปดูได้ที่ http://supremerobotics2016.thailandrobotics.com

เอกสารแนบ

Last Updated on Wednesday, 12 October 2016 19:12
 

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

วันที่ 15 กันยายน 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้โครงการอบรมสัมมนาวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  ณ Huahin Grand Hotel and Plaza อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายศรีชัย บำรุงประชาธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

ภาพ:ข่าว พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์, ธนาวุฒิ จันทร์ปรุง

คลิกดูภาพกิจกรรม

Last Updated on Tuesday, 04 October 2016 17:57
 

ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2559  ณ บ้านรักแรกพบรีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  โดยในภาคเย็นได้มีการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ นายปัญญา ทองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559

ภาพ:ประชาสัมพันธ์ สพม.10, ธนาวุฒิ จันทร์ปรุง, สมศรี กำไลแก้ว, พรธิพย์ ฐิรัตนบุรินทร์

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกดูภาพกิจกรรม

Last Updated on Tuesday, 04 October 2016 18:00
 

อบรมสัมมนาพนักงานอัตราจ้าง ในสังกัด

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

วันที่ 23 - 24 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นทื่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานอัตาาจ้างในสังกัด โดยจัดไปศึกษาดูงานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) ในวันที่ 23 กันยายน 2559 และอบรมสัมมนาที่เรือนริมน้ำรีสอร์ม จังหวัดนครนายก พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม "รู้รักสามัคคี วิถีคนกล้า" เพื่อกระชับความสามัคคี และเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจส่งผลต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ภาพ:ข่าว /ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกดูภาพกิจกรรม

 

Last Updated on Tuesday, 04 October 2016 17:24
 

โรงเรียนขนาดเล็กศึกษาดูงาน สพม.17 และ สพม.18

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นำโดย นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ร่วมศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และ 18 ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2559

ภาพ:ข่าว /ประชาสัมพันธ์ สพม.10

คลิกดูภาพกิจกรรม

Last Updated on Tuesday, 04 October 2016 16:29
 

กีฬาสัมพันธ์

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

ว่าที่ ร.ต.ชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสัมพันธ์ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก 4 จังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน

ภาพ:ข่าว /พีรพันธ์ ม่วงงาม ครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย

คลิกดูภาพกิจกรรม

Last Updated on Tuesday, 04 October 2016 10:49
 

พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนฯ  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ภาพ:ข่าว /เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม

Last Updated on Monday, 03 October 2016 14:29
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะความสามารถในการคัดกรองนักเรียน

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

วันที่ 15 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะความสามารถในการคัดกรองนักเรียนฯ โดย นายไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ผศ.ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อสร้างทักษะความสามารถในการคัดกรองนักเรียน ที่มีปัญหาด้านการอ่าน เขียน ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ภาพ:ข่าว /เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกดูภาพกิจกรรม

Last Updated on Monday, 03 October 2016 14:12
 

พัฒนาบุคลากรสายบริหารสถานศึกษาฯ

E-mail Print PDF
User Rating: / 1
PoorBest 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สายการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยจัดให้ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 และศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพกากรศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ภาพ:ข่าว /เครือข่าย ปชส.กลุ่มนิเทศฯ

คลิกดูภาพกิจกรรมฯ

Last Updated on Monday, 03 October 2016 14:17
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 106

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g9

web link


banner200
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้510
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1140
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2882
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9382
mod_vvisit_counterเดือนนี้35357
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว53248
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4388034

We have 28
Your IP 54.161.155.74
,
Today: Oct 25, 2016

วิดีทัศน์แนะนำสพม.10

intro2

ค้นหาในเว็บ สพม.10

DMC icon2

itg

awars01

ติดต่อ สพม.๑๐

complaint

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.10