Get Adobe Flash player

S  24403982ee

 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g9

web link

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2057
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2328
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8546
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12595
mod_vvisit_counterเดือนนี้49439
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว61299
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4348868

We have 37
Your IP 54.91.201.136
,
Today: Sep 28, 2016

ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ใหม่

User Rating: / 4
PoorBest 

เมื่อวัน ที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 7/2554 โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


จากการที่ ก.ค.ศ.ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ได้แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายวิธีการและคณะกรรมการกลั่นกรองการ ย้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง สพฐ.ได้ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในประเด็นต่างๆ คือ

1) กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายระดับ สพฐ. เพื่อพิจารณาคำร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่จะไปดำรงตำแหน่งในกลุ่มสถานศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
2) กำหนดความหมายของกลุ่มสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดำเนินการประกาศรายชื่อสถาน ศึกษา
3) กำหนดให้สามารถพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 กลุ่มได้ทั้งที่มีคำร้องขอย้ายและไม่ต้องมีคำร้องขอย้าย นั้น

ต่อมาได้มีการนำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเสนอลงบน เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้เห็นด้วยกับร่างฯ ดังกล่าวโดยไม่มีข้อเสนอแนะร้อยละ 43.16 และมีข้อเสนอแนะบางประการอีกร้อยละ 56.84 จากนั้นสำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้ดำเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถาน ศึกษา ตามความเห็นของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและระบบบริหารงานบุคคล พร้อมทั้งเสนอเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาในครั้งนี้

ทั้งนี้ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ดังกล่าว มีสาระสำคัญ เช่น

ได้กำหนดขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ขนาด คือ

1) ขนาดเล็ก นักเรียน 499 คนลงมา
2) ขนาดกลาง นักเรียน 500-1,499 คน
3) ขนาดใหญ่ นักเรียน 1,500-2,499 คน
4) ขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป

มีการจัดสถานศึกษาเป็น 4 ประเภท คือ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
และสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ (ซึ่งคาดว่าจะมีสถานศึกษาคุณภาพพิเศษในกรุงเทพฯ เพียง 8 โรงเรียน และนำร่องในส่วนภูมิภาคๆ ละ 1 โรงเรียนก่อนเท่านั้น เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาอย่างแท้จริง)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. โดยในปี 2554 เห็นชอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 และให้ สพฐ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 พร้อมทั้งเห็นชอบให้ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 9-19 สิงหาคม 2554

เอกสารประกอบ

@ เอกสาร ตาม ว.9

@ หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ใหม่

วิดีทัศน์แนะนำสพม.10

intro2

DMC icon2

itg