Get Adobe Flash player

S  24403982ee

 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 

หน่วยงานภายใน

g1
g2
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g9

web linkmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้73
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1749
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4337
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12227
mod_vvisit_counterเดือนนี้47279
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว52389
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด4141228

We have 17
Your IP 54.80.178.172
,
Today: May 31, 2016

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

User Rating: / 8
PoorBest 

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชี ๗ แนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมี เกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะขอเครื่องราช อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ต้องดำรงตำแหน่งบังคับบัญชาและเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับ ๘ ขอพระราชทานได้ในปีก่อนปีที่จะเกษียณอายุราชการ หรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น ซึ่งต่างจากข้าราชการพลเรือนสามัญการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จะใช้ หลักเกณฑ์ตามบัญชี ๔๑ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษและได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ความต่างระหว่างหลักเกณฑ์บัญชี ๗ และบัญชี ๔๑ ทำให้สำนักงาน ก.ค.ศ. โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. เห็นว่าตามโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีลักษณะเป็นตำแหน่งทางวิชาการเนื่องจากมีการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน วิทยฐานะ ได้แก่ วิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ จึงได้เสนอสำนักงาน ก.พ. ขอเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ ตำแหน่งครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เทียบเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นดังนี้
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
http://203.146.15.33/images/201209281738.pdf

ก.พ. ได้อนุมัติการเทียบตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเทียบเท่ากับ ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ แล้ว และกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งขณะนี้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียังมิได้แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ศึกษาธิการทราบ สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงยังไม่อาจแจ้งให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ ได้ ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จึงไม่อาจใช้หลักเกณฑ์บัญชี ๔๑ ได้ทัน จึงได้ดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หากประสงค์จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ป.ม. ให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ อาจแจ้งรายชื่อให้ต้นสังกัดดำเนินการเสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด
http://203.146.15.33/images/201209281738.pdf

 

ที่มา เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. วันที่ 28 กันยายน 2555

awars01