พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocots)

 • ในประเทศไทยมีพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จำนวน โดยประมาณ 50 วงศ์ 417 สกุล และ 2,500 ชนิด
 • ลักษณะวิสัยมีทั้งที่เป็นไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย บางชนิดมีขนาดใหญ่เช่นพวกที่อยู่ใน
  วงศ์ปาล์ม วงศ์หญ้า
 • ใบเป็นแบบ megaphyll มีทั้งที่เป็นใบเดี่ยว และใบประกอบ
 • ลักษณะเด่นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่น
  • ใบเลี้ยง 1 ใบpollen_s
  • การเรียงเส้นใบเป็นแบบขนาน
  • มัดเนื้อเยื่อท่อลำเลียงกระจัดกระจาย
  • มีระบบรากฝอย
  • ส่วนต่าง ๆ ของดอกมักเป็นจำนวน 3 หรือทวีคูณ
  • เรณูมักมีช่องเปิด หรือ ร่อง เป็น 1

ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

pl_76
ตาลปัตรยายชี Limnocharis flava
 

pl_74
Amorphallus  sp.

pl_74
ผักปราบนา Cyanotis axillaris

 

pl_77
ดองดึง Gloriosa superba

pl_77
บัวสวรรค์ Curcuma alismatifolia

 

pl_77
กล้วยผา Ensete glaucum

 


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช.
2000 Thailand Graduate Institute of Science and Technology, NSTDA. All rights reserved.